Vartotojai ir jų apribojimai

Vartotojai aprašomi konkrečioje duomenų bazėje (įmonėje).

Tipas – vartotojas arba grupė

Kodas – vartotojo kodas

Pavardė– vartotojo pavardė/pavadinimas

Vardas – vartotojo vardas

Slaptažodis – kiekvienam vartotojui galima nurodyti slaptažodį (neilgesnį nei 10 simbolių).

Slaptažodis: Dienos – įvedamas dienų skaičių, kad sistema reikalautų, kas tokį dienų intervalą keisti slaptažodį; Simboliai – nurodomas minimalus slaptažodžio simbolių kiekis; Raidės – nurodomas minimalus slaptažodžio raidžių kiekis; Skaičiai – nurodomas minimalus slaptažodžio skaitmenų kiekis; Koregavimo data – nurodoma data, nuo kurios reikia pradėti skaičiuoti dienų intervalą slaptažodžio keitimui. Ši dalis nėra privaloma pildymui, tik jei įmonės vidaus tvarka reikalauja slaptažodžių keitimo sistemos.

Pareigos – vartotojo pareigos

Grupė – vartotojo grupė, jei vartotojas priskiriamas grupei

Lygis – vartotojo lygis. Vartotojas, kurio lygis 4 ir žemesnis mato tik savo įvestas operacijas. Vartotojas, kurio lygis 8 ir žemesnis, negali atlikti programavimų (Ctrl Q).

Dirbti tik su POS sistema – lauką reikia pažymėti, jei vartotojas dirba tik su POS sistema

Darbo laikas – nurodomi darbo laiko intervalai, kada vartotojas gali įeiti į sistemą.

Užpildžius laukus, išsaugojimui reikia paspausti klavišus Ctrl+W arba mygtuką „Išsaugoti“ .

Vartotojų (vartotojų grupių) administravimas

Kiekvienam vartotojui arba vartotojų grupei, vartotojų sąraše atsistojus ant konkretaus vartotojo (ar grupės) paspaudus mygtuką   „Apribojimai“ , galima nurodyti jo teises. Paspaudus apribojimų mygtuką, ekrane pasirodo visas sistemos funkcionavimo medis, kuriame galima leisti uždrausti vienus ar kitus veiksmus. Funkcionavimo medis išsiskleidžia arba sutraukiamas paspaudžiant ‘+’ arba ‘-‘ pažymėtas sritis.

Žalios spalvos mygtukas visiems administruojamiems objektams uždeda leidimo požymį;

Raudonos spalvos mygtukas visiems administruojamiems objektams uždeda draudimo požymį;

Geltonos spalvos mygtukas visiems administruojamiems objektams uždeda draudimo naudotis moduliu (lauku) požymį, nors pats modulis (laukas) lieka matomas.