Žyma: suminė apskaita

  • Atostogų skaičiavimas ir formulės

    Visada priėmimo ir perkėlimo operacijose vedamos atostogų formules (t. y. parenkamos iš išsaugotų formulių lango. Kortelės>Formulės). Apie atostogų skaičiavimo formules: Formulės gali būti konkretus dienų skaičius, pvz. 20 arba 24....