Prekių kortelės

Kuriant naujas prekių korteles privalomi laukai yra: prekės kodas, sąskaitų ryšys (sąskaitų korespondencija) ir pagrindinio mato vienetas. Kiti laukai gali būti nepildomi.

Prekių kortelės yra tik normatyvų sąrašas, kuris naudojamas darbo eigoje – darant pirkimus, pardavimus bei kitas operacijas. Tai „raktas“ pagal kurį atrenkama bei kaupiama informacija. Koduojama yra įmonei priimtina sistema. Jei įmonė dirba su BAR kodais, patogiau susikoduoti prekes pagal BAR kodus. Jei sistemos nėra – patogiausia užsukti skaitliuką.

Įmonė gali turėti tiek prekių sąskaitų ryšių kiek reikalinga (pvz. žaliavų ir gaminių atskirus sąskaitų ryšius).

-Kodas – prekės kodas naudojamas konkrečiai prekei identifikuoti.

-Grupė – šiame lauke nurodome prekių grupę iš grupių sąrašo. Prekių grupavimas yra neprivalomas. Tačiau, dirbant su plačiu prekių sąrašu patogu naudoti grupes, nes tai padeda informacijos apdorojimui (filtruojant, rūšiuojant ir pan.). Grupavimo būdas pasirenkamas pagal poreikį.

-Pavadinimas – prekės pavadinimas.

-Prekės pavadinimas kita kalba – prekės pavadinimas kita kalba.

-Terminuota – jei su preke dirbsite tik tam tikrą periodą, šiame lauke įvedame datų intervalą, kuriame su preke galima bus atlikinėti operacijas.

-Nauja iki – nurodoma data, iki kurios prekė bus nauja (tinkama).

-Matavimo vienetas – nurodomas prekės matavimo vienetas. Aprašant prekes, turinčias skirtingus mato vienetus, pagrindiniu matu pasirenkamas mažiausias arba dalomas. Alternatyviam matui nurodomas santykis su pagrindiniu matu.

-Santykis su pagrindiniu matu – nurodomas kiekis, pagrindiniu matu įeinantis į naują matavimo vienetą.

-Bar kodas – prekės brūkšninis kodas, jei prekė dalyvaus mažmeninėje prekyboje. Jei dirbama su BAR kodais, skirtingų mato vienetų BAR kodai skirsis nuo pagrindinio prekės BAR kodo.

Prekės kortelės punktas <Padaliniai>

Kiekvienai prekės kortelei galima priskirti papildomą prekių užsakymo informaciją pagal padalinius ir nurodyti minimalius kiekius. Užsakymų formavimas: vidinis prekių užsakymas (padalinio aprašyme užpildomi „padaliniai tiekėjai“, pirkimų užsakymas (prekės kortelėje užpildomas tiekėjo kodas). Langas Pirkimai>Užsakymų formavimas naudojamas pirkimų užsakymų padalinyje formavimui. Jis suformuojamas tada, kai prekių likutis padalinyje pasiekia nurodytą minimumą.

 

Prekių matavimo vientetai– paspaudus šį mygtuką bus parodyti/atspausdinti prekei priskirti matavimo vienetai.

Kalkuliacija – paspaudus šį mygtuką bus parodytos/atspausdintos sudėtinių prekių komponentės.

Padaliniai – paspaudus šį mygtuką bus parodytos/atspausdintos prekės charakteristikos padaliniuose, likučių minimumai, užsakymo kiekis ir kt.

Kainynas – paspaudus šį mygtuką bus parodytos/atspausdintos prekės kainynų A,B,C,… kainos.

Kainos – paspaudus šį mygtuką bus parodytos/atspausdintos prekių pardavimo kainos padaliniuose.

Akcijos– paspaudus šį mygtuką bus parodytos/atspausdintos prekių akcijos kainos padaliniuose.

Klientų prekės – paspaudus šį mygtuką bus parodytas/atspausdintas klientų prekių sąrašas.