Sistema ir mygtukai

Sistemos struktūra
Sistema sukurta moduliniu principu t. y. kiekvienas modulis atlieka specializuotą sistemos funkciją. Tačiau tie moduliai tarpusavyje susieti taip, kad informacija įvesta viename modulyje atsispindi kitame modulyje arba įtakoja kito modulio informaciją. Pagrindinis sistemos meniu punktas – <Servisas>. Jis tampa aktyvus paspaudus jį „pele“: ekrane pasirodo vertikalūs meniu punktai. Jų pagalba iškviečiami sistemos moduliai.

Sutartiniai žymėjimai ir pagalbinės funkcijos

Svarbiausias informacijos nuskaitymo mygtukas, dažniausiai šeštas iš kairės. Jei atsidaręs langas atrodo tuščias pirmiausia paspauskite nuskaitymo mygtuką.

Mygtukų aprašymas:

– naujo įrašo (kortelės) sukūrimas.

– einamo įrašo (kortelės) sąraše koregavimas.

– papildoma informacija, kurioje galima sukurti papildomus laukus.

– einamo įrašo (kortelės) sąraše išmetimas.

– reikšmės pasirinkimas iš sąrašo. Jei esant įvedimo lauke šis mygtukas yra aktyvus, tai reikšmę galima pasirinkti iš sąrašo.

– informacijos nuskaitymo mygtukas.

– informacijos rūšiavimo mygtukas.

– paieškos mygtukas. Mygtuko pagalba atliekama kontekstinė paieška pagal numatytus konkrečioje vietoje laukus. Atliekant kontekstinę paiešką ieškoma bet kokia užduota frazė ignoruojant skirtumą tarp didžiųjų  ir mažųjų raidžių. Kortelių ir sudėtinių modulių sąrašuose paieškos mygtuko spausti nebūtina – pradėjus rašyti frazę, jis aktyvuojasi savaime.

– spausdinimo mygtukas. Paspaudus „pele“ šį mygtuką bus iškviečiamas spausdinimo langas, kuriame galima išsirinkti kokią ataskaitą spausdinti.

– papildomų filtravimo sąlygų mygtukas.

  – informacijos perkėlimas į DK.

  – įrašo (kortelės) išsaugojimo mygtukas.