Klientų kortelės

Klientų kortelės – tai analitinis, normatyvinis sąrašas, kuriame kaupiami duomenys: klientų rekvizitai, nurodoma pirkėjų/tiekėjų skolų sąskaitų korespondencija, banko sąskaitos bei kita reikalinga informacija. Sukūrus kortelę, ji lieka sistemos informacinėje bazėje ir prireikus bus naudojama vedant ūkines operacijas. Aprašant kliento kortelę būtina užpildyti privalomus ir papildomus rekvizitus:

KODAS – tai sistemos „raktas“, pagal kurį bus kaupiama ir rūšiuojama kliento informacija. Patartina į kodo lauką rašyti įmonės kodą. Tačiau klientus galima koduoti ir kitokia įmonei patogia sistema (pvz. „užsukti“ skaitliuką ir pan.).

Pasirenkama kliento rūšis, kurią darbo eigoje galima keisti (pirkėjas; tiekėjas; pirkėjas/tiekėjas). Įvedamas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas, vietovė (jei reikalinga parenkama iš sąrašo), telefonai, el. pašto adresas.

Pirkėjų/tiekėjų inf. punkte būtina aprašyti: MOKESČIAI, t. y. priskirti PVM korespondencijos lentelę (iš sąrašo); priklausomai nuo kliento rūšies reikia pildyti pirkėjo ir/arba tiekėjo kortelės dalis. Punkte „Grupavimas“ parenkamas „pirkėjai/tiekėjai“ tipo sąskaitų ryšys.

Taip pat galima aprašyti kliento atsiskaitymo terminus (parinkti iš terminų sąrašo), kurie automatiškai vaikščios su kliento kortele ir įkris pirkimo ar pardavimo operacijos metu. Jeigu konkrečiu atveju bus naudojami kiti atsiskaitymo terminai – juos galima bus pasikeisti pačioje operacijoje nekeičiant kortelės. Prie kiekvieno termino būtinai turi būti nurodyta 100 proc.

Atsiskaitymo rūšis „Dokumentai (yra pagal nutylėjimą) visiems klientams su kuriais bus atsiskaitoma pagal pirkimo (pardavimo) dokumentus. Galima VMI, Sodrą ir pan. aprašyti klientų sąraše, tik atsiskaitymo tipas jau bus „DK sąskaitos“.

Jei reikalingas koks nors klientų grupavimas, galima apsirašyti reikalingas grupes. Logistikos kodai taip pat skirti grupavimui arba tam tikrų požymių išskyrimui, suvestai informacijai filtruoti.

Kortelė „Alternatyvūs adresai“ naudojama kai reikia aprašyti visus galimus pristatymo adresus (pvz. UAB „Maxima” turi daug parduotuvių skirtingais adresais.). Ten pat  aprašomi įmonės banko rekvizitai bei atsiskaitomosios sąskaitos. Jeigu atsiskaitomųjų sąskaitų yra ne viena, ties viena iš jų būtinai turi būti uždėtas požymis „pagal nutylėjimą“.

PASTABA. Aprašant kliento kortelę (kaip ir darant bet kurią kitą operaciją), jeigu praleistas koks nors būtinas laukas, sistemos dešiniajame kampe pasirodys pranešimas ir pelės kursorius visada atsistos toje vietoje, kurioje būtina įrašyti ar parinkti reikšmę.