I.SAF registro formavimas

Priskiriamas PVM klasifikatorius kai susiejamos dvi sąlygos:

  • prie kliento priskirta mokesčių lentelė, kuri įkrenta į pirkimų (pardavimų) operacijos informacijos langą
  • prie pardavimo detalios eilutės priskirtos apmokestinimo raidės (prekės, paslaugos, kodo apmokestinimo raidė)

Kortelės>Mokesčiai>mygtukas nuskaityti>mygtukas koreguoti. Lange „Mokesčių sąrašo koregavimas“ prie kiekvienos raidės galima nurodyti PVM klasifikatoriaus kodą ir jei reikia nurodyti DK buhalterines sąskaitas į kurias tas mokestis bus įrašytas (patogus sprendimas reprezentacinėms sąnaudoms).

——————-

Tam, kad į i.SAF XML formuojamus duomenis netrauktų reikiamų dokumentų sumų (tam tikrų detalių eilučių), reikia nurodyti PVM klasifikatoriaus kodą PVMNE prie konkrečios detalios eilutės.

——————-

Jei norime, kad kurio nors kliento (kasa, posas, sugadinti dokumentai ir pan.) visa operacija nepakliūtų į registrą – operacijai uždėti <Neformuoti>

Galima pasidaryti atskirą Mokesčių lentelę ir ją priskirta pvz. kasa klientui, kur visose raidėse priskirta PVM klasifikatorius <PVMNE>.

——————-

Laukas <Šalis> turi būti suvesta klientų kortelių alternatyviuose adresuose. Reikia uždėti „v“ pagal nutylėjimą, kad automatiškai kristų į operacijas.

Jeigu automatiškai neįkrenta arba reikia pakeisti, tai pirkimo arba pardavimo operacijose reikia pasirinkti alternatyvų adresą. Pavyzdžiui, įmonė turinti padalinius skirtingose šalyse.

Jei laukas <Šalis> tuščias ir jame nieko nenurodyta, imama šalies reikšmė – LT

Detali instrukcija čia: i.SAF XML formavimas

 

Importas iš Exsel

Dokumentų registras -> Dokumentų registro SS_ISAF koregavimas -> Mygtukas „Duomenų formavimas“: padarytas i.SAF duomenų importas iš Excel failo. Excel duomenų failo pavyzdį iSAF_Importo_sablonas.xlsx galima rasti RIV_GAMA kataloge.

Sisteminės ataskaitos:

Galimos papildomos ataskaitos:

Būsenų aprašymas

Pirkimai -> mygtukas „Formuoti i.SAF S/F registrą“ : padaryta galimybė pakeisti pirkimo dokumento būseną:

  1. a) apsirašyti busenų sąrašą;
  2. b) eksportavus dokumentą į i.SAF dokumentų registrą reikia i.SAF S/F registro formavimas lange užprogramuoti initą;

INIT-as:

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_1=2 && pakeisti pirkimo važtaraščio būseną į 2

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_2=3 && pakeisti pirkimo grąžinimo būseną į 3

 

Pardavimai -> mygtukas „Formuoti i.SAF S/F registrą“ : padaryta galimybė pakeisti pardavimo dokumento būseną:

  1. a) eksportavus dokumentą į i.SAF dokumentų registrą reikia i.SAF S/F registro formavimas lange užprogramuoti initą:

INIT-as:

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_51=2                    && pakeisti pardavimo važtaraščio būseną į 2

titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_52=3                    && pakeisti pardavimo grąžinimo būseną į 3