Kategorija: ABC

 • Statistikos ataskaita DA01

  Darbuotojams, kurie statistikos ataskaitoje DA01K turi būti traukiami kaip dirbantys ne visą darbo laiką, skirtuke „Kita“ esančio lauko „Logistikos kodas 2“ reikšmė turi būti „K“ – „Dirbantys ne visą darbo...

 • I.SAF dažniausios klaidos

  Įkėlus rinkmenos failą (iš dokumentų registro modulio) į i.saf, paspaudus „peržiūrėti“ jei faile yra klaidų visada tarp skliaustelių parašoma kokia tai klaida. Dabar apie dažniausias klaidas: (nėra PVM klasifikatoriaus kodo)...

 • Atostogų skaičiavimas ir formulės

  Visada priėmimo ir perkėlimo operacijose vedamos atostogų formules (t. y. parenkamos iš išsaugotų formulių lango. Kortelės>Formulės). Apie atostogų skaičiavimo formules: Formulės gali būti konkretus dienų skaičius, pvz. 20 arba 24....

 • I.SAF registro formavimas

  Priskiriamas PVM klasifikatorius kai susiejamos dvi sąlygos: prie kliento priskirta mokesčių lentelė, kuri įkrenta į pirkimų (pardavimų) operacijos informacijos langą prie pardavimo detalios eilutės priskirtos apmokestinimo raidės (prekės, paslaugos, kodo...

 • Mokestinis sąskaitų planas ir ataskaitos

  Mokestinis sąskaitų planas yra pavyzdinis ir patvirtintas sąskaitų planas kuris nekoreguojamas. Yra mokestinis sąskaitų planas ir įmonės sąskaitų planas. Įmonės sąskaitų planą galima pagal poreikius pasipildyti ir koreguoti. Naujose versijose...

 • Klientų kortelės

  Klientų kortelės – tai analitinis, normatyvinis sąrašas, kuriame kaupiami duomenys: klientų rekvizitai, nurodoma pirkėjų/tiekėjų skolų sąskaitų korespondencija, banko sąskaitos bei kita reikalinga informacija. Sukūrus kortelę, ji lieka sistemos informacinėje bazėje...

 • Prekių kortelės

  Kuriant naujas prekių korteles privalomi laukai yra: prekės kodas, sąskaitų ryšys (sąskaitų korespondencija) ir pagrindinio mato vienetas. Kiti laukai gali būti nepildomi. Prekių kortelės yra tik normatyvų sąrašas, kuris naudojamas...

 • Vartotojai ir jų apribojimai

  Vartotojai aprašomi konkrečioje duomenų bazėje (įmonėje). Tipas – vartotojas arba grupė Kodas – vartotojo kodas Pavardė– vartotojo pavardė/pavadinimas Vardas – vartotojo vardas Slaptažodis – kiekvienam vartotojui galima nurodyti slaptažodį (neilgesnį...