Atostogų skaičiavimas ir formulės

Visada priėmimo ir perkėlimo operacijose vedamos atostogų formules (t. y. parenkamos iš išsaugotų formulių lango. Kortelės>Formulės).
Apie atostogų skaičiavimo formules:

Formulės gali būti konkretus dienų skaičius, pvz. 20 arba 24. Jeigu atostogų dienų skaičius priklausys nuo stažo, tai formulė turėtų atrodyti taip:

5 d.d. savaitė: IIF(mjw_metai<=10,20,22+INT((mjw_metai-1)/5)-1)

(kai atidirbus 10 metų pridedamos 3 darbo dienos,  ir toliau kas 5 metai pridedama po 1 darbo dieną).

6 d.d. savaitė: IIF(mjw_metai<=10,24,26+INT((mjw_metai-1)/5)-1)

(kai atidirbus 10 metų pridedamos 3 darbo dienos,  ir toliau kas 5 metai pridedama po 1 darbo dieną).

Kitokios atostogų formulės dar taikomos: darbuotojams iki 18-kos metų, tėvams vieniems auginantiems vaiką iki 14-kos metų arba neįgalų vaiką iki 18-kos metų ir neįgaliesiems suteikiamos 25 ar 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (priklausomai nuo darbo dienų per savaitę skaičiaus). Pavyzdžiui: IIF(mjw_metai<=10,25,27+INT((mjw_metai-1)/5)-1).

Taikoma darbuotojams dirbantiems pagal suminio laiko apskaitą:
Servisas>Personalas>Personalo sąrašas>darbuotojo kortelės koregavimas (mygtukas koreguoti).
Personalo kortelėje tiems žmonėms reikia priskirti specialų kalendorių (laukas „Kalendorius“), kuriame visos dienos, išskyrus švenčių, pažymėtos D raide (švenčių – S, jokių P būti negali). O formulėje nurodyti, kad jiems priklauso 28 dienos atostogų (kas atitinka 4 savaites).
Kai išleidžiama pvz. 2 savaitėms atostogų, tai įvedama 14 dienų.

Kai kurios įmonės skaičiavime viską aprašo kaip dirbant 5 darbo dienų savaitę, tik neišleis trumpesniam laikui nei savaitė (5 darbo dienos).

Parametrų sąraše užpildyti parametrą „Personalo sisteminis kalendorius“ . Lauke „Nedarbo dienos kodas“ nurodyti dienų, kurios neįeina į atostogų skaičiavimą, žymėjimus.  Pagal naują darbo kodeksą tai bus šventinės (S) ir poilsio (P) dienos.

Visada priėmimo ir perkėlimo operacijose veskite atostogų formules.