Mėnuo: sausio 2018

  • Sistema ir mygtukai

    Sistemos struktūra Sistema sukurta moduliniu principu t. y. kiekvienas modulis atlieka specializuotą sistemos funkciją. Tačiau tie moduliai tarpusavyje susieti taip, kad informacija įvesta viename modulyje atsispindi kitame modulyje arba įtakoja...